Tag: solaris 10

วิธีดู WWN ของ FC HBA Card บน Solaris 10

บน Solaris 10 มีคำสั่ง fcinfo ที่สามารถใช้ตรวจสอบ FC HBA Card ได้ว่ามีค่า WWN อะไร
โดยการใช้คำสั่ง

root@maindb01 # fcinfo hba-port HBA Port WWN: 21000024ff38c336 OS Device Name: /dev/cfg/c1 Manufacturer: QLogic Corp. Model: 371-4325-02 Firmware Version: 05.04.03 FCode/BIOS Version: BIOS: 2.02; fcode: 2.03; EFI: 2.01; Serial Number: 0402L00-1134992774 Driver Name: qlc Driver Version: 20110321-3.05 Type: N-port State: online Supported Speeds: 2Gb 4Gb 8Gb Current Speed: 8Gb Node WWN: 20000024ff38c336 HBA Port WWN: 21000024ff38c337 OS Device Name: /dev/cfg/c2 Manufacturer: QLogic Corp. Model: 371-4325-02 Firmware Version: 05.04.03 FCode/BIOS Version: BIOS: 2.02; fcode: 2.03; EFI: 2.01; Serial Number: 0402L00-1134992774 Driver Name: qlc Driver Version: 20110321-3.05 Type: N-port State: online Supported Speeds: 2Gb 4Gb 8Gb Current Speed: 8Gb Node WWN: 20000024ff38c337

แค่นี้เราก็ทราบว่า Port 1 WWN : 21000024ff38c336 และ Port 2 WWN : 21000024ff38c337
จบ

Share/Save

Leave a Comment March 22, 2012

แก้ปัญหา traceroute: raw socket: Protocol not supported บน Solaris Containers

ช่วงนี้จับเครื่อง Sun บ่อยครับเลยเขียนเรื่อง Solaris บ่อย เช่น วันนี้เจอปัญหา

bash-2.03$ /usr/sbin/traceroute x.x.x.x traceroute: raw socket: Protocol not supported

ปัญหานี้เกิดจากเราไม่ได้กำหนด Privileges Non-Global Zones บางตัวเข้าไปครับซึ่งจะเป็นเฉพาะกับ Branded Zones เท่านั้นเช่นถ้าเราติดตั้ง Non-Global Zones ที่เป็น Solaris 9
วิธีแก้ปัญหานี้คือให้เราเพิ่ม Privileges net_rawaccess เข้าไป
ขั้นตอน

zonecfg -z <zonename> set limitpriv=default,sys_admin,net_rawaccess verify commit exit zoneadm -z <zonename> reboot

หลังจาก Reboot เสร็จก็ลองใช้คำสั่ง traceroute ดูครับก็น่าจะใช้ได้แล้ว
แหล่งข้อมูล : http://solarisbackupandstorage.wordpress.com/2011/09/17/solaris-branded-zones/

Leave a Comment November 22, 2011

Daily Tips : การออกจากคำสั่ง zlogin บน Solaris 10

คำสัั่ง zlogin เป็นคำสั่งสำหรับเปิดหน้า console ของ containers ก็เปรียบเสมือนที่เราเอาสาย console ไปเสียบกับช่อง console หน้าเครื่องนั้นแหละครับ แต่ปกติตอนเราเสียบสาย console เราก็สามารถ logout และถอดสาย console ออกได้ แต่คำสั่ง zlogin เมื่อ logout ออกมาแล้วก็จะค้างอยู่ที่หน้า console รอให้เรา login ใหม่จะถอดสายก็ไม่ได้เพราะมันเป็น virtual console ทางออกของคำสั่งนี้มีดังนี้ครับ

ตัวอย่าง

bash-3.00# zlogin -e \@ -C sol10_db_acc [Connected to zone 'sol10_db_acc' console] bash-3.00# id uid=0(root) gid=0(root) bash-3.00# uname -a SunOS ACB_DB 5.10 Generic_142909-17 sun4u sparc SUNW,Netra-T12 bash-3.00# ls #UNTITLED# bin etc kernel oracle thai -e cdrom export lib platform tmp 1 core fsbackup.sh lost+found proc u01 Desktop dev fsbt mnt sbin usr Mail dir home net sqlnet.log var TT_DB dotprofile k1 opt system vsm_backup bash-3.00# @. [Connection to zone 'sol10_db_acc' console closed] bash-3.00# uname -a SunOS vsm 5.10 Generic_142909-17 sun4u sparc SUNW,Netra-T12 bash-3.00#

จากตัวอย่างผมเปิด console ของ container ที่ชื่อ sol10_db_acc ด้วยการใช้คำสั่ง

bash-3.00# zlogin -e \@ -C sol10_db_acc

พารามิเตอร์ -e เป็นตัวบอกว่าเราจะใช้ key อะไรในการออกจาก console ซึ่งในที่นี้ผมใช้ @ ซึ่งวิธีการออกจาก console ก็เพียงแค่พิมพ์ @. ย้ำกันอีกทีครับ @. ต้องมี . ตามหลัง @ ด้วยนะครับ แค่นี้เราก็สามารถออกจาก console ของ containers ได้แล้ว

bash-3.00# @. [Connection to zone 'sol10_db_acc' console closed]

แหล่งข้อมูล : http://www.tech-recipes.com/rx/891/solaris-10-connect-or-login-to-zone-console/

Leave a Comment November 20, 2011

รวม link เกี่ยวกับ NFS บน Solaris 10 ครับ

วันนี้เจอปัญหา

bash-3.00# svcs network/nfs/server STATE STIME FMRI disable 15:02:42 svc:/network/nfs/server:default

ทำยังไงก็ไม่ยอม online สักทีเลยค้นเจอ ปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากไฟล์ /etc/dfs/dfstab ไม่มีข้อมูลที่จะ share วิธีแก้ไขก็คือใส่บรรทัด share อะไรไปก็ได้เพื่อให้มันสามารถสั่งให้ service online ได้เช่น

share -F nfs -o nosuid,rw=@10.0.22.0/23,anon=60001 -d "home dirs" /export/home

จากนั้นให้ลองสั่ง restart service nfs ดู

bash-3.00# svcadm restart network/nfs/server bash-3.00# svcs network/nfs/server STATE STIME FMRI online 15:10:42 svc:/network/nfs/server:default

ทีนี้ก็พร้อมสำหรับแชร์ด้วยคำสั่ง share แล้วครับ
แหล่งข้อมูล :
http://troysunix.blogspot.com/2011/02/configuring-nfs-in-solaris.html
http://serversolaris.blogspot.com/2008/01/sharing-directories-with-nfs-in-solaris.html

November 18, 2011

ตัวอย่างการสร้าง Zone บน Solaris 10

ได้รับมอบหมายงานด่วนมาอีกเช่นเคย โจทย์คือมีเครื่อง Sun มาให้ 1 เครื่อง(Host) แล้วทำ Virtualization บนเครื่อง Sun อีก 3 เครื่อง(Guest) พี่เค้า Guide มาให้ว่าไปศึกษาเรื่อง Zone มา ก็ไปเจอข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บนึง เลยขอนำมาแปะไว้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเรื่อง Solaris Containers (Zone) ครับ
สรุปโดยคร่าวๆ ตามที่ผมเข้าใจได้ว่า Zone เป็น Virtualization รูปแบบนึงซึ่งเป็นของ Sun ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Software ใดๆ เพิ่มเติม สำหรับตัวอย่างขั้นตอนการ Config ดูได้จากด่านล่าง

------ Creating a Zone in Solaris 10 ------
-------------------------------------------

To view a list and status of currently installed zones:
------------------------------------------------------

# zoneadm list -vi 

 ID NAME       STATUS     PATH
  0 global      running    /
  1 jumpstart    running    /u01/zones/jumpstart

To create a new zone:
--------------------

# zonecfg -z <zonename>
   (if the zone has not been configured at all previously, you will receive:

<zonename> No such zone configured
Use 'create' to begin configuring a new zone.
                                       )
a full example of zone creation for a zone called 'zone1':
---------------------------------------------------------

# zonecfg -z zone1
zone1: No such zone configured
Use 'create' to begin configuring a new zone.
zonecfg:zone1> create
zonecfg:zone1> set zonepath=/u01/zones/zone1
zonecfg:zone1> set autoboot=true
zonecfg:zone1> add fs
zonecfg:zone1:fs> set dir=/opt
zonecfg:zone1:fs> set special=/opt
zonecfg:zone1:fs> set type=lofs
zonecfg:zone1:fs> add options [ro,nodevices]
zonecfg:zone1:fs> end
zonecfg:zone1> verify
zonecfg:zone1> add net
zonecfg:zone1:net> set address=10.67.1.151/24
zonecfg:zone1:net> set physical=eri0
zonecfg:zone1:net> end
zonecfg:zone1> verify
zonecfg:zone1> commit
zonecfg:zone1> exit
#
# zoneadm -z zone1 install
Preparing to install zone <zone1>.
Creating list of files to copy from the global zone.
Copying <1887> files to the zone.
Initializing zone product registry.
Determining zone package initialization order.
Preparing to initialize <951> packages on the zone.
Initialized <951> packages on zone.
Zone is initialized.
Installation of <1> packages was skipped.
Installation of these packages generated warnings:
The file contains a log of the zone installation.
# zoneadm -z zone1 boot
# zlogin -e \@ -C zone1                # -e sets the escape sequence for console session
[Connected to zone 'zone1' console]                 

To Delete a Zone Permanently:
----------------------------

zoneadm -z <zonename> halt
zoneadm -z <zonename> uninstall
zonecfg -z <zonename> delete

To Delete a zone in a weird state:
---------------------------------

If the install get interrupted, or the configuration has problems, the zone can end up in an incomplete
state. In this state, it is difficult to uninstall or delete, or continue the configuration. To remove
the incomplete zone and start fresh, do the following:

1. remove the zone entry in /etc/zones/index:

    global:installed:/
    zone1:installed:/u01/zones/zone1
    zone2:installed:/u01/zones/zone2
    zone3:incomplete:/u01/zones/zone3      <-----------

2. delete the xml file associated with the zone under /etc/zones

3. delete the directory associated with the zone (if it has been created)

ข้อมูลจาก : http://www.camelrichard.org/topics/Solaris/Creating_a_Zone_in_Solaris_10
รายละเอียดเพิ่มเติม : Consolidating Server and Applications with Solaris Containers.pdf

1 Comment September 1, 2010

Solaris 10 error : Not on system console, root logon rejected

วันนี้มีงานด่วนเข้ามาคือติดตั้งต้อง login Solaris 10 จาก Xmanager ให้ได้ แต่ตอน Login มันดันมี error “Not on system console, root logon rejected” ทำยังไงละทีนี้ ค้นไปค้นมาก็เจอคำตอบใน http://www.computing.net/answers/solaris/solaris-xmanager-root-logon/2163.html

ขั้นตอนเค้ามีอยู่ว่า
1. login เข้าระบบผ่าน console หรือ ssh เข้าไปก็ได้
2. เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/default/login โดยให้ comment บรรทัด CONSOLE=/dev/console ซะเป็น (หากบันทึกไม่ได้ให้ chmod 644 /etc/default/login ก่อน)

#CONSOLE=/dev/console

3. ลอง login อีกทีสิ อิอิ

Leave a Comment July 17, 2010


Recent Entries

Random Posts

Social Network

Tag Cloud

Calendar

August 2019
S M T W T F S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Twitter: imrgill

RSS LinuxToday

RSS HowToForge

RSS UbuntuClub

RSS Blognone

RSS PowerWindowsBlog

Tag

Categories

Archives

Blogroll