Category: How to

วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งเมล์ Zimbra เข้า Distribution Lists แล้ว Web Client มองเป็น Spam และเข้า Junkbox

ปัญหานี้เจอหลัง Migrate Mail Server ให้ลูกค้าครับ
เจอตอนทดสอบส่งเมล์เข้า Distribution Lists หรือ Group นั้นเอง
ปัญหานี้เกิดจาก Zimbra มองว่าพฤติกรรมการส่งเมล์จาก mail เดียวไปยัง Distribution Lists นั้นเหมือนการส่งแบบกระจายสุ่มเสี่ยงต่อการเป็น Spam
มันเลย Filter เมล์นั้นเข้าไปไว้ใน Junkbox หรือ อีเมลขยะ
วิธีแก้นั้นไม่ยากครับเพียงแค่เราไปแก้ไขคอนฟิกไฟล์ของ Zimbra เล็กน้อยแค่บรรทัดเดียวโดยแก้ไขไฟล์
/opt/zimbra/conf/amavisd.conf.in ให้ค่าของ $log_level = 2;
สามารถตรวจสอบได้โดย

root@mail2:~ # cat /opt/zimbra/conf/amavisd.conf.in | grep "log_level =" $log_level = 1; # verbosity 0..5 - 1 is the minimum for msg tracing root@mail2:~ #

หาก $log_level = 1; อยู่ให้แก้เป็น 2

root@mail2:~ # cat /opt/zimbra/conf/amavisd.conf.in | grep "log_level =" $log_level = 2; # verbosity 0..5 - 1 is the minimum for msg tracing root@mail2:~ #

แก้ไขแล้วก็สั่ง restart service

root@mail2:~ # su - zimbra zimbra@mail2:~ $ /opt/zimbra/bin/zmamavisdctl restart

เพียงเท่านี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ
อ้างอิง : http://www.zimbra.com/forums/administrators/39769-solved-we-geting-spam-our-distribution-list.html#post183571

Share/Save

Leave a Comment June 5, 2012

วิธีติดตั้ง HP System Management Homepage บน Ubuntu 10.04 (Lucid)

HP System Management Homepage เป็น Software ช่วยในการตรวจสอบดูสถานะของอุปกรณ์ของ HP ปกติเวลาเราซื้อ Server HP มาก็จะมีแผ่น HP Smart Start แถมมาให้เพื่อช่วยในการจัดการ Disk RAID และช่วยในการติดตั้ง Windows และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีไอคอน HP System Management Homepage ไว้ที่ Desktop ให้พร้อมใช้งาน แต่ถ้าเป็น Linux เราจำเป็นต้อง Download มาติดตั้งเอง ซึ่งสำหรับ Ubuntu นั้น HP ได้มี Repository ให้เรียบร้อยติดตั้งง่าย โดยมีขั้นตอนติดตั้งดังนี้

1. เพิ่ม Repository ของ HP เข้าไปโดยใช้คำสั่ง

[root@server1 ~]# echo "deb http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/ lucid current/non-free" > /etc/apt/sources.list.d/hp.list

2. สั่ง apt-get update
3. ติดตั้ง Package ดังนี้

[root@server1 ~]# apt-get install snmpd hp-health hpacucli hponcfg hpsmh hp-snmp-agents hp-smh-templates cpqacuxe

4. ติดตั้งเสร็จแล้วก็สั่ง hpsnmpconfig เพื่อ config snmp สำหรับอุปกรณ์ hp อีกนิดหน่อย

[root@server1 ~]# hpsnmpconfig 

This configuration script will configure SNMP to integrate with the HP SIM and
the HP System Management Homepage by editting the snmpd.conf file. The HP-SNMP-Agents can also exist in a more secure
SNMP environment (e.g. VACM) that you have previously configured. See the
hp-snmp-agents(4) man page for specific details on how to configure the VACM entries
in the 'snmpd.conf' file. You may press now to exit now if needed.

Do you wish to use an existing snmpd.conf (y/n) (Blank is n): 

You will now be asked a series of SNMP configuration questions. How you answer
these question will affect the way SNMP behaves. Configuring SNMP could have
security implications on your system. If you are not sure how to answer a
question, you can abort by pressing and no changes will be made to
your SNMP configuration.

Enter the localhost SNMP Read/Write community string
(one word, required, no default):
Re-enter the same input to confirm:
ACCEPTED: inputs match!

Enter localhost SNMP Read Only community string
(one word, Blank to skip):
Re-enter the same input to confirm:
ACCEPTED: inputs match!

Enter Read/Write Authorized Management Station IP or DNS name
(Blank to skip):
Enter Read Only Authorized Management Station IP or DNS name
(Blank to skip):
Enter default SNMP trap community string
(One word; Blank to skip):
Enter SNMP trap destination IP or DNS name
(One word; Blank to skip):
Enter system contact infomation
(Name, phone, room, etc; Blank to skip):
Enter system location infomation
(Building, room, etc; Blank to skip): 

==============================================================================
NOTE: New snmpd.conf entries were added to the top of /etc/snmp/snmpd.conf
==============================================================================
snmpd is started
[root@server1 ~]#

5. จากนั้นก็สร้าง restart service hp-snmp-agents hp-health hpsmhd

[root@server1 ~]# /etc/init.d/hp-snmp-agents restart
[root@server1 ~]# /etc/init.d/hp-health restart
[root@server1 ~]# /etc/init.d/hpsmhd restart

6. ทดสอบเรียก https://your_ip_server:2381 ดูครับ

HP System Management Homepage Login

7. Login ด้วย User root นะครับ สำหรับใครที่ sudo -s หรือ sudo su เพื่อเป็น root จะเป็นต้องกำหนดกำหนดรหัสผ่านให้ root โดยใช้คำสั่งดังนี้

[root@server1 ~]# passwd root

8. ทดสอบ Login ดูครับผม
HP System Management Homepage Logged on

จบ

Leave a Comment May 21, 2012

การ Config SAN Multipath I/O บน Ubuntu Server

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการคอนฟิก Multipath I/O สำหรับ SAN Storage บน Ubuntu Server กันครับ
อะไรคือ Multipath ตามความเข้าใจของผมคือ สมมติว่าเราสร้าง Volume หรือ LUN ไว้บน Storage ไว้ 1 Volume/LUN แต่เรา Present Volume หรือ LUN นั้นออกมาจาก Port FC 2 Port เพื่อป้องกันการ Fail ของอุปกรณ์ จะทำให้เครื่อง Server เห็น Volume/LUN นั้นเป็น Disk 2 ลูก ทั้งที่จริงแล้วมันคือ Volume/LUN เดียวกัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำการ Map ให้เครื่อง Server ของเราเห็น Disk เพียงลูกเดียวด้วยการทำ Multipath

ในตัวอย่างนี้ผมใช้ Ubuntu 10.04.3 LTS Server กับ SAN Storage HP MSA P2000 นะครับ

สำหรับ Ubuntu นั้นมี Package ตัวนึงที่ชื่อ multipath-tools ซึ่งเราสามารถติดตั้งด้วยใช้คำสั่ง

root@server1:~# apt-get install multipath-tools

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการสร้างไฟล์ /etc/multipath.conf โดยจะคำสั่ง vi สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่หรือจะใช้ cat ตามตัวอย่างด้านล่างก็ได้

root@server1:~# cat <<EOF > /etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names   yes
    path_grouping_policy  group_by_serial
    path_checker      tur
}

blacklist {
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
    devnode "^sda"
    # blacklist any other locally attached block devices here
}
EOF

จากนั้นสั่ง restart service multipath-tools สักรอบ

root@agoldap:~# /etc/init.d/multipath-tools restart

ดูผลด้วยคำสั่ง multipath -lv

root@server1:~# multipath -lv
mpath0 (3600c0ff000134ec320b7334f02000000) dm-0 ,
[size=149G][features=0][hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0][active]
 \_ #:#:#:# -  #:#  [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:14 sdb 8:16 [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 1:0:0:14 sdc 8:32 [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 1:0:1:14 sdd 8:48 [active][undef]

ผมก็จะได้ประมาณนี้ โดยเวลาเราจะอ้างถึง raw disk ก็อ้างชื่อเป็น mpath0 ซึ่งอยู่ใน /dev/mapper/mpath0
ลองทดสอง fdisk กันเลย

root@server1:~# fdisk /dev/mapper/mpath0

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/mpath0p1  *      1    19452  156248158+ 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-19452, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-19452, default 19452):
Using default value 19452

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/mpath0p1        1    19452  156248158+ 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

ดู Partition ที่เราสร้างโดยการเข้าไปเช็คที่ /dev/mapper

root@server1:~# cd /dev/mapper/
root@server1:/dev/mapper# ls -l
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 59 2012-05-15 14:14 control
brw-rw---- 1 root disk 251, 0 2012-05-15 15:25 mpath0
brw-rw---- 1 root disk 251, 1 2012-05-15 15:25 mpath0-part1
root@server1:/dev/mapper#

Partition ที่เราเพิ่งสร้างคือ mpath0-part1
ทีนี้ลองมา format มันเป็น ext4 กัน

root@server1:~# mkfs.ext4 /dev/mapper/mpath0-part1
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
9773056 inodes, 39062039 blocks
1953101 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
1193 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

เสร็จแล้วก็ลอง mount ไปใช้ดู

root@server1:~# mount /dev/mapper/mpath0-part1 /backup
root@server1:~# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p1   130G 2.1G 121G  2% /
none         3.9G 236K 3.9G  1% /dev
none         4.0G   0 4.0G  0% /dev/shm
none         4.0G 104K 3.9G  1% /var/run
none         4.0G   0 4.0G  0% /var/lock
none         4.0G   0 4.0G  0% /lib/init/rw
none         130G 2.1G 121G  2% /var/lib/ureadahead/debugfs
/dev/mapper/mpath0-part1
           147G 188M 140G  1% /backup

หากต้องการจะให้มัน mount เองทุกครั้งตอนเปิดเครื่องก็เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/fstab เองนะครับ
เป็นอันเสร็จครับ

แหล่งข้อมูล : https://www.sit.auckland.ac.nz/Configuring_SAN_access_with_Linux_multipath

Leave a Comment May 15, 2012

วิธีติดตั้ง Visual CertExam Suite บน Ubuntu 11.10

วันนี้ขอแนะนำ Dark Side Technical เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Visual CertExam Suite สำหรับท่านที่ต้องการลองทำข้อสอบจำลอง Certify ต่างบน Ubuntu กันครับ ในที่นี้ผมขอใช้ version 1.9.987 นะครับ
อันนี้ Search หาใน Google กันได้เลยมี Key ให้เรียบร้อยผมแนะนำแค่นี้พอละกัน ส่วนใหญ่จะเป็น zip ไฟล์มีทั้งตัวติดตั้งและ Registry Key สำหรับ Activate

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. หาที่ download ไฟล์กันมาก่อน อันนี้หาเองครับลอง search ใน google ดู key ประมาณ Visual CertExam Suite with reg key ก็จะเจอ
2. ได้ไฟล์ .zip มาก็แตกมันออกครับ
3. ติดตั้ง package wine หากใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดตั้ง
4. เปิด Terminal แล้ว cd เข้าไปยัง Directory ที่เก็บไฟล์ที่แตกออกมาเมื่อกี้
5. ใช้คำสั่ง

$ wine visual_certexam_suite_setup.exe

หรือจะคลิกขวาที่ไฟล์ visual_certexam_suite_setup.exe แล้วเลือก Open With Wine Windows Program Loader
จากนั้นทำตามขั้นตอน step next ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะเข้า Registry Key เข้าไปยังไงนี่แหละปัญหา มัน Double Click ติดตั้งไม่ได้เหมือนใน Windows เรามีวิธีแก้ไม่ยากครับ ให้เปิด Terminal ขึ้นมา จากนั้นใช้คำสั่ง

mrgill@mrgill-laptop:~$ regedit

7. จะมีหน้าต่างโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมาเหมือนใน Windows คลิกที่เมนู Registry -> เลือกเมนู Import Registry File…
8. ลองเรียกโปรแกรม Visual CertExam กันเลย ลอง Add ไฟล์ .vce กันได้เลย

เท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผม

โชคดีในการสอบ

Leave a Comment December 11, 2011

แก้ปัญหา traceroute: raw socket: Protocol not supported บน Solaris Containers

ช่วงนี้จับเครื่อง Sun บ่อยครับเลยเขียนเรื่อง Solaris บ่อย เช่น วันนี้เจอปัญหา

bash-2.03$ /usr/sbin/traceroute x.x.x.x traceroute: raw socket: Protocol not supported

ปัญหานี้เกิดจากเราไม่ได้กำหนด Privileges Non-Global Zones บางตัวเข้าไปครับซึ่งจะเป็นเฉพาะกับ Branded Zones เท่านั้นเช่นถ้าเราติดตั้ง Non-Global Zones ที่เป็น Solaris 9
วิธีแก้ปัญหานี้คือให้เราเพิ่ม Privileges net_rawaccess เข้าไป
ขั้นตอน

zonecfg -z <zonename> set limitpriv=default,sys_admin,net_rawaccess verify commit exit zoneadm -z <zonename> reboot

หลังจาก Reboot เสร็จก็ลองใช้คำสั่ง traceroute ดูครับก็น่าจะใช้ได้แล้ว
แหล่งข้อมูล : http://solarisbackupandstorage.wordpress.com/2011/09/17/solaris-branded-zones/

Leave a Comment November 22, 2011

Daily Tips : การออกจากคำสั่ง zlogin บน Solaris 10

คำสัั่ง zlogin เป็นคำสั่งสำหรับเปิดหน้า console ของ containers ก็เปรียบเสมือนที่เราเอาสาย console ไปเสียบกับช่อง console หน้าเครื่องนั้นแหละครับ แต่ปกติตอนเราเสียบสาย console เราก็สามารถ logout และถอดสาย console ออกได้ แต่คำสั่ง zlogin เมื่อ logout ออกมาแล้วก็จะค้างอยู่ที่หน้า console รอให้เรา login ใหม่จะถอดสายก็ไม่ได้เพราะมันเป็น virtual console ทางออกของคำสั่งนี้มีดังนี้ครับ

ตัวอย่าง

bash-3.00# zlogin -e \@ -C sol10_db_acc [Connected to zone 'sol10_db_acc' console] bash-3.00# id uid=0(root) gid=0(root) bash-3.00# uname -a SunOS ACB_DB 5.10 Generic_142909-17 sun4u sparc SUNW,Netra-T12 bash-3.00# ls #UNTITLED# bin etc kernel oracle thai -e cdrom export lib platform tmp 1 core fsbackup.sh lost+found proc u01 Desktop dev fsbt mnt sbin usr Mail dir home net sqlnet.log var TT_DB dotprofile k1 opt system vsm_backup bash-3.00# @. [Connection to zone 'sol10_db_acc' console closed] bash-3.00# uname -a SunOS vsm 5.10 Generic_142909-17 sun4u sparc SUNW,Netra-T12 bash-3.00#

จากตัวอย่างผมเปิด console ของ container ที่ชื่อ sol10_db_acc ด้วยการใช้คำสั่ง

bash-3.00# zlogin -e \@ -C sol10_db_acc

พารามิเตอร์ -e เป็นตัวบอกว่าเราจะใช้ key อะไรในการออกจาก console ซึ่งในที่นี้ผมใช้ @ ซึ่งวิธีการออกจาก console ก็เพียงแค่พิมพ์ @. ย้ำกันอีกทีครับ @. ต้องมี . ตามหลัง @ ด้วยนะครับ แค่นี้เราก็สามารถออกจาก console ของ containers ได้แล้ว

bash-3.00# @. [Connection to zone 'sol10_db_acc' console closed]

แหล่งข้อมูล : http://www.tech-recipes.com/rx/891/solaris-10-connect-or-login-to-zone-console/

Leave a Comment November 20, 2011

แก้ปัญหาใช้คำสั่ง Tar แล้วเจอปัญหา too large to archive บน Solaris

ใครเคยใช้คำสั่ง tar บน solaris บีบไฟล์ที่ขนาดใหญ่ๆ บ้างครับ

# tar cvf data.tar data.img

ซึ่งไฟล์ data.img มีขนาดใหญ่ประมาณ 10gb
มันจะแสดงข้อความว่า

# tar cvf data.tar data.img
a data.img too large to archive

ลองเพิ่ม parameter E เพิ่มเข้าไปดูครับมันสามารถช่วยท่านได้

# tar cvfE data.tar data.img
a data.img

ถ้าจะบีบมันให้เล็กลงอีกใช้ gzip บีบมันอีกรอบครับ

# gzip data.tar

จบ

November 9, 2011

Ubuntu Server x86_64 error : bash: ./xxxxx: No such file or directory

วันนี้ remote ไปแก้ปัญหาบน server ของเพื่อนมาครับ คือ เขาจะรัน shoutcast บน ubuntu 10.04 เขาก็โหลด shoutcast มาแล้วแตก tar.gz ออกมาให้เรียบร้อยแล้ว แต่รัน ./sc_serv ไม่ได้มันจะ error

bash: ./sc_serv: No such file or directory

ตลอดเวลาเลยทั้งๆ ที่มีไฟล์ sc_serv อยู่ในเครื่อง ครั่นว่าจะลืม chmod ก็ลอง chmode +x sc_serv ก็ทำแล้ว แต่ก็ยัง error เห็นดังนั้นก็เอะใจว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเลยเอา error ไป search ใน google ดู ก็ไปเจอในกระทู้ต่างประเทศ ซึ่งบอกว่า Ubuntu เป็นตัว 64bit แต่ไม่ได้ติดตั้ง packages สำหรับรันโปรแกรม 32bit ไว้จึงทำให้เกิด error ดังกล่าว วิธีแก้ไขปัญหานี้ไม่ยากครับแค่ใช้คำสั่ง

sudo apt-get install ia32-libs

แล้วก็ลองไปสั่งรัน ./sc_serv ก็รันผ่านฉลุยครับ

1 Comment October 11, 2011

แนะนำเว็บ Generate Barcode สำหรับ Tape LTO

http://tapelabels.librelogiciel.com/ ตามนี้เลยครับ

Leave a Comment October 4, 2011

วิธีเพิ่ม Memory บนเครื่อง RHEL 5.5 Xen Host

วันนี้เจอปัญหาจากทีม Developer แจ้งว่า Network ในระบบช้าซึ่งความจึงแล้วมันไม่น่าจะช้าเพราะ Network เป็น 10GbE ทั้งหมดแต่ Developer แจ้งมาว่ามันวิ่งแค่หน่วยเป็น Kbps

[root@javacluster ~]# scp vm.tar root@192.191.3.17:~/. root@192.191.3.17's password: vm.tar 0% 34MB 47.5KB/s 119:38:22 EKilled by signal 2.

เมื่อดูจาก log ที่เขาส่งมาให้ก็แปลกใจมากๆ เพราะมันไม่น่าจะช้าขนาดนั้นเลย วันนี้เข้ามาทำงานเลยตรวจสอบทั้งอุปกรณ์ Network และเครื่อง Server ก็ปกติ
แต่ที่ไม่ปกติก็คือ Memory ของเครื่องที่ Developer ใช้งานถึงได้น้อยแค่ 512MB

[root@javacluster ~]# free -m total used free shared buffers cached Mem: 512 503 8 0 2 169 -/+ buffers/cache: 331 180 Swap: 29631 0 29631

ทั้งที่จริงมันมีมากถึง 64GB ก็มาพบสาเหตุของปัญหาเป็นเพราะว่าเครื่อง Server ดังกล่าวรันเป็น Xen Host ซึ่ง Default ของ Parameter ตอนน boot เข้า RHEL ถูกตั้งไว้ที่ 512MB เท่านั้น เลยทำการเปลี่ยนให้เป็น 4GB โดยการเข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/grub.conf

จาก

title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-194.el5xen) root (hd0,0) kernel /xen.gz-2.6.18-194.el5 dom0_mem=512MB module /vmlinuz-2.6.18-194.el5xen ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet module /initrd-2.6.18-194.el5xen.img

เป็น

title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-194.el5xen) root (hd0,0) kernel /xen.gz-2.6.18-194.el5 dom0_mem=4096MB module /vmlinuz-2.6.18-194.el5xen ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet module /initrd-2.6.18-194.el5xen.img

เปลี่ยนเสร็จแล้วอย่าลืม reboot เครื่องนะครับ
ความเร็วของ Network หลังจากเพิ่ม Memory ของเครื่อง Xen Host เพิ่มขึ้นทันตาครับ

[root@javacluster ~]# scp vm.tar root@192.191.3.17:~/. root@192.191.3.17's password: vm.tar 19% 340MB 41.5MB/s 20:22 EKilled by signal 2.

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : http://helpinlinux.blogspot.com/2011/06/how-to-increase-memory-size-of-domain-0.html

August 3, 2011


Recent Entries

Random Posts

Social Network

Tag Cloud

Calendar

March 2019
S M T W T F S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Twitter: imrgill

RSS LinuxToday

RSS HowToForge

RSS UbuntuClub

RSS Blognone

RSS PowerWindowsBlog

Tag

Categories

Archives

Blogroll