คำสั่งเกี่ยวกับ iscsi-initiator-utils

mrgill   | January 7, 2011   |   638 Views

วันนี้เก็บเอาคำสั่งเกี่ยวกับ iscsi-initiator-utils มาเก็บไว้กันลืมครับ
ก็เป็นพวกคำสั่ง discovery target การ login เข้าใช้ target แล้วก็คำสั่งลบ target ที่ไม่ต้องการ
ตามนี้ครับ

[root@rac1 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.30.1.140 #คำสั่ง discovery
10.30.1.140:3260,1 iqn.1994-05.com.redhat:rac1
10.30.1.140:3260,1 iqn.1994-05.com.redhat:rac2
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/iscsi restart
Logging out of session [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Logout of [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
Stopping iSCSI daemon:
iscsid dead but pid file exists              [ OK ]
Starting iSCSI daemon:                   [ OK ]
                              [ OK ]
Setting up iSCSI targets: Logging in to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Logging in to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac2, portal: 10.30.1.140,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
Login to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac2, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
                              [ OK ]
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    3263  26105625  8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    10240  10485744  83 Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1        1    10240  10485744  83 Linux

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdd1        1    10240  10485744  83 Linux

Disk /dev/sde: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sde1        1    10240  10485744  83 Linux
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# iscsiadm -m node -p 10.30.1.140 -T iqn.1994-05.com.redhat:rac2 -o delete
iscsiadm: This command will remove the record [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac2, portal: 10.30.1.140,3260], but a session is using it. Logout session then rerun command to remove record.
iscsiadm: Could not execute operation on all records. Err 22.
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# iscsiadm -m node -p 10.30.1.140 -T iqn.1994-05.com.redhat:rac2 -u  #คำสั่ง logout จาก target
Logging out of session [sid: 2, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac2, portal: 10.30.1.140,3260]
Logout of [sid: 2, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac2, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# iscsiadm -m node -p 10.30.1.140 -T iqn.1994-05.com.redhat:rac2 -o delete  #คำสั่งลบ target
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/iscsi restart  #คำสั่ง restart iscsi-initiator-utils
Logging out of session [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Logout of [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
Stopping iSCSI daemon:
iscsid dead but pid file exists              [ OK ]
Starting iSCSI daemon:                   [ OK ]
                              [ OK ]
Setting up iSCSI targets: Logging in to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
                              [ OK ]
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    3263  26105625  8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    10240  10485744  83 Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1        1    10240  10485744  83 Linux
[root@rac1 ~]# iscsiadm -m node -p 10.30.1.140 -T iqn.1994-05.com.redhat:rac1 -u
Logging out of session [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Logout of [sid: 1, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    3263  26105625  8e Linux LVM
[root@rac1 ~]# iscsiadm -m node -p 10.30.1.140 -T iqn.1994-05.com.redhat:rac1 -l #คำสั่ง login เข้าใช้งาน target
Logging in to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.1994-05.com.redhat:rac1, portal: 10.30.1.140,3260]: successful
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# fdisk -l  #คำสั่งแสดง partition

Disk /dev/sda: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    3263  26105625  8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    10240  10485744  83 Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1        1    10240  10485744  83 Linux
[root@rac1 ~]#
Share/Save

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Category : Daily command,Daily tips,Linux,Ubuntu

Tags: , ,

วิธีปิด Auto Pause ใน VirtualBox 4.0 การติดตั้ง Tor บน Ubuntu 10.10


Recent Entries

Random Posts

Social Network

Tag Cloud

Calendar

January 2011
S M T W T F S
« Nov   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Twitter: imrgill

RSS LinuxToday

RSS HowToForge

RSS UbuntuClub

RSS Blognone

RSS PowerWindowsBlog

Tag

Categories

Archives

Blogroll